BUD-KAN INVEST Sp. z o.o.
00-613 Warszawa , ul. Chałubińskiego 8

Usługi

PRACE PODWODNE I HYDROTECHNICZNE
Nasza Firma jest uprawniona w myśl ustawy z dn. 17.10.2006 O Wykonywaniu Prac Podwodnych (Dz.U. nr 199 poz. 1936) do prowadzenia powyższych prac . Spełniamy wymagania normy PN 18001-2004 i OHSAS 18001 potwierdzone stosownym certyfikatem TUV NORD i prowadzimy ciągły nadzór nad systemem BHP funkcjonującym podczas prowadzenia robót.
 Wykonujemy specjalistyczne prace podwodne takie jak:
 •  inwentaryzacje budowli hydrotechnicznych
 •  dokumentacje fotograficzne budowli hydrotechnicznych i obiektów pływajacych
 •  poszukiwanie i wydobywanie zatopionych przedmiotów , wraków ,przeszkód itp.
 • spawanie i cięcie konstrukcji stalowych
 •  betonowanie podwodne
 •  uszczelnianie ścian , umacnianie dna
 •  inspekcje i oczyszczanie dna zbiorników , kanałów
 • układanie kabli i rurociągów
 • naprawy uszkodzonych elementów budowli hydrotechnicznych
Podejmujemy się także prowadzenia innych nietypowych robót dostosowując się do potrzeb naszych klientów.
Podczas wykonywania prac podwodnych posługujemy się nowoczesnym sprzętem spełniającym wymagania stawiane firmom nurkowym. Nasi pracownicy to osoby o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym.


PRACE OGÓLNOBUDOWLANE , INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE 

Świadczymy usługi w zakresie związanym z budową pod „klucz”, budową stan ”surowy” , remontami, modernizacją i konserwacją obiektów w zakresie:
 • stan surowy , więźby dachowe
 • tynki wewnętrzne cementowo-wapienne i gipsowe
 • suchą zabudowę gipsowo-kartonową z docieplaniem poddaszy
 • roboty murarskie
 • gładzie gipsowe
 • malowanie
 • wylewki jastrychowe i samopoziomujące
 • układanie glazury i terakoty
 • nadzory budowlane
 • roboty dekarskie
 • wykończenie –glazura , terakota itp.
 • ekspertyzy techniczne konstrukcji
 
Prowadzimy wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych. Posiadamy własną pracownię projektową w branży sanitarnej, wykonującą projekty techniczne:

 
sieci zewnętrznych
 • ciepłowniczych
 • kanalizacyjnych i wodociągowych
instalacji wewnętrznych: 
 • centralnego ogrzewania
 • kanalizacji
 • ciepłej i zimnej wody
 • gazu
Prowadzimy wykonawstwo:
 • sieci ciepłowniczych , węzłów cieplnych oraz kotłowni, 
 • instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, kanalizacji, ciepłej i zimnej wody,
 • sieci wodociągowych i przyłączy,
 • kanalizacji sanitarnej , deszczowej  wraz z przyłączami,
 • pompowni wód deszczowych i kanalizacji sanitarnej,
 • sieci drenażowych wraz z pompowniami 
 • roboty ziemne, 
 • budowa urządzeń technologicznych dla potrzeb ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, separatory substancji ropopochodnych i tłuszczów, oczyszczalnie scieków),
  Wykonujemy kompleksowo wszystkie instalacje elektryczne ( wewnętrzne w budynkach i zewnętrzne sieci i przyłącza) w zakresie:
 • Projektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych takich jak:
  - Instalacji EIB,
  - Oświetlenie wewnętrznego i zewnętrznego, w tym oświetlenia przeszkodowego opartego na technologii LED,
  - Oświetlenia elewacji budynków (architektonicznego)
  - Modernizacji i przebudowy instalacji
  - Instalacji komputerowych, telefonicznych, alarmowych i p. poż.
  - Rozdzielnic elektrycznych mieszkaniowych i przemysłowych
  - Instalacje zasilające zewnętrzne i wewnętrzne,
  - Oświetlenia terenów i parków,
  - Oświetleniem placów i boisk.
 • Dozór i utrzymanie opisywanych instalacji w dobrym stanie technicznym
 • Współpracujemy z agencją ochrony, zabezpieczenia i monitoringu
 • Wszelkimi pracami na obiektach wysokich
 • Montażem reklam w trudno dostępnych miejscach
 • Projektowania i montażu systemów przeładunkowych (doki przeładunkowe, bramy szybkobieżne,
 • drzwi harmonijkowe i przesuwne oraz przeciwpożarowe)

Bazując na zdobytych doświadczeniach w pracy dla firm takich jak:
"Elektrociepłownie Warszawskie" obecnie grupa "Watenfall", "Orange", "AG Karena", Banku PKO BP, klub "Nimfa", "Klub ON-OF", oraz przeprowadzanych systematycznie szkoleniach stale podnosimy jakość świadczonych usług.

Dostarczamy wszelkie materiały instalacyjne z zakresu prowadzonych przez nas prac produkowanych między innymi przez: Andrew, Legrand, Helu Kabel, Hensel, ABB, Schneider, Moeller, Hager, KFK, Hempel, Sika,Philips,Thorn, OBO Betterman, Gewiss i innych.

Na wykonane nowe prace udzielamy gwarancji nawet do 36-ciu miesięcy. Nasza firma dysponuje parkiem maszynowym i samochodowym wyposażonym w wysokiej klasy sprzęt techniczny i pomiarowy. Zaplecze sprzętowe jest stale uzupełniane i modernizowane.

Naszym zadaniem jest oferowanie Klientom najwyższej jakości usług. Przyjmując te założenia jako podstawową zasadę, realizujemy swoje zadania w sposób profesjonalny i rzetelny.

 

 
Z NAMI ZBUDUJESZ WSZYSTKO